THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Vĩnh Công


Địa chỉ: Ấp 3, Xã Vĩnh Công, Huyện Châu Thành, Long An. Điện thoại: 0272 3662990.
Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo Long An Huyện Châu Thành

17vinhcong-tt-bcd2

 

 

17vinhcong-tt-bcd