THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Từ Quang


Địa chỉ: Thôn Cẩm Phú, Xã Điện Phong, H Điện Bàn, Quảng Nam. Điện thoại: 0235.3744.129.
Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài Quảng Nam Huyện Điện Bàn

tt-tu-quang-httg-quang-nam

tt-tu-quang-httg-quang-nam2