THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Trường Long Hòa


Địa chỉ: Ấp Nhà Mát, Xã Trường Long Hòa, Thị Xã Duyên Hải, Trà Vinh. Điện thoại: 0294 3590138.
Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo Trà Vinh Thị Xã Duyên Hải

tt-truong-long-hoa-htbcd-tra-vinh