THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Trường Bình


Địa chỉ: Ấp Hòa Thuận 2, Xã Trường Bình, Huyện Cần Giuộc, Long An. Điện thoại: 0272 3875375.
Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo Long An Huyện Cần Giuộc

32truongbinh-bcd-tt

Lược sử

26-02-1939 (08-01 Kỷ Mão):Thành lập thánh thất. Hiến đất: Giáo Sư Trương Văn Tài (quy thiên: 25-12 âm lịch). Đứng bộ: Giáo Tông Nguyễn Ngọc Tương.

Đầu Họ Đạo tiền nhiệm

1939-1943: Ngọc Giáo Hữu Trương Văn Núi.
1943-1953: Ngọc Giáo Hữu Hà Văn Hộ.
1953-1958: Thượng Giáo Hữu Nguyễn Văn Du.
1958-1969: Thượng Giáo Hữu Huỳnh Văn Tích.
1970-1982: Thượng Giáo Hữu Trương Văn Phu.
1982-1983: Thượng Giáo Hữu Lê Văn Hoài.

Nhân sự 2000: Đầu Họ Đạo (từ 1989): Ngọc Giáo Sư Hồ Văn Thêu (sinh: 1925); Giúp Đầu Họ Đạo: Thượng Lễ Sanh Trương Thiết Thạch (sinh: 1930), và Lễ Sanh Hà Thị Truyện (sinh: 1921); Chánh Hội Trưởng: Ngọc Lễ Sanh Nguyễn Văn Bồ (sinh: 1926); Chánh Trị Sự nam: Nguyễn Thành Gia (sinh: 1940); Chánh Trị Sự nữ: Võ Thị Chanh (sinh: 1937). Có 2 giáo sư; 18 lễ sanh; 47 chức việc; 1.136 tín đồ.(*)

Ghi chú: (*) Chân thành cảm tạ hiền huynh Ngọc Giáo Sư Hồ Văn Thêu, Đầu Họ Đạo, ngày 20-5-2000 đã trợ giúp tài liệu.