THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Trung Thuận


Địa chỉ: Đường Trương Định, Tổ 15, Phường Phước Mỹ, Tp Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận. Điện thoại: 0259.3823.358.
Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài Ninh Thuận TP Phan Rang Tháp Chàm

tt-trung-thuan-httg-ninh-thuan

Sau năm 1975, nhiều bổn đạo Cao Đài từ các tỉnh miền Trung Trung bộ vào lập nghiệp tại Phan Rang. Số bổn đạo tại đây đã tìm gặp nhau và tổ chức cơ sở sinh hoạt tu học. Ban Trị Sự Phan Rang hình thành từ tháng 4 năm 1989. Thiên Bàn đặt tạm tại nhà Đạo huynh Trần Thành. Đến tháng 8 năm 1989, có thêm Ban Trị Sự Liên Sơn, lập Thiên Bàn đặt tại nhà Đạo huynh Lý Diệm. Năm 1991, thành lập thêm Ban Trị Sự Ninh Sơn và sau đó là Ban Trị Sự Mỹ Sơn. Số đông tín đồ tại đây được sự diều dẫn của cố Đạo huynh Giáo Hữu Ngọc Minh Thanh (Đặng Quang Minh).

Ngày 15 tháng 2 Nhâm Thân (1992), Hội Thánh quyết định thành lập Thánh thất Trung Thuận, Thánh sở đặt tạm tại nhà Đạo huynh Lễ Sanh Ngọc San Thanh (Nguyễn Thành Liêm). Năm 1994, Họ đạo Trung Thuận khởi công xây dựng ngôi nhà cấp bốn làm Giáo sở. Qua thời gian, ngôi thờ Thầy đã xuống cấp, hư hỏng, nên nhân sanh mong muốn tạo lập nhà Thánh mới.

Ngày 20 tháng giêng Canh Dần (05/03/2010), Thánh thất Trung Thuận đã tổ chức lễ trí thạch xây dựng Thánh sở. Đến nay, với 192 tín đồ nhưng đời sống kinh tế của bổn đạo càng phát triển nên Thánh thất Trung Thuận quyết tâm kiến tạo ngôi nhà Thánh khang trang, kêu gọi đồ chúng và chư thiện tâm khắp nơi phát tâm đóng góp công đức.