THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Trung Thiện


Địa chỉ: Thôn Phước Thiên, Xã Bình Hải, H Bình Sơn, Quảng Ngãi. Điện thoại: 0255.3611102.
Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài Quảng Ngãi Huyện Bình Sơn

tt-trung-thien-httg-quang-ngai