THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Trung Thành


Địa chỉ: 101 Lê Đình Dương, P Nam Dương, Q Hải Châu, Đà Nẵng. Điện thoại: 0236.3871.445.
Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài Đà Nẵng Quận Hải Châu

tt-trung-thanh-httg-da-nang

Bản đồ