THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Trung Tâm


Địa chỉ: Thôn Cảnh An 2, Xã Phước Thành, H Tuy Phước, Bình Định. Điện thoại: 0256.3577.381.
Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài Bình Định Huyện Tuy Phước

tt-trung-tam-httg-binh-dinh2 tt-trung-tam-httg-binh-dinh