THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Trung Nghĩa


Địa chỉ: Đường 31, Thôn Quảng Thành, Xã Nghĩa Thành, H Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu. Điện thoại: 0254.3881.552.
Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài Bà Rịa Vũng Tàu Huyện Châu Đức

tt-trung-nghia-httg-ba-ria-vung-tau2

tt-trung-nghia-httg-ba-ria-vung-tau