THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Trung Nam


Địa chỉ: Đường 41, Thôn Quảng Thành, Xã Nghĩa Thành, H Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu. Điện thoại: 0254.3882.936.
Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài Bà Rịa Vũng Tàu Huyện Châu Đức

tt-trung-nam-httg-ba-ria-vung-tau
tt-trung-nam-httg-ba-ria-vung-tau2