THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Trung Mỹ


Địa chỉ: Thôn Xuyên Đông, Xã Duy An, Thị trấn Nam Phước, H Duy Xuyên, Quảng Nam. Điện thoại: 0235.3877.739.
Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài Quảng Nam Huyện Duy Xuyên

tt-trung-my-httg-quang-nam