THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Trung Lộc


Địa chỉ: Thôn Gò Da, Xã Tam Phước, H Phú Ninh, Quảng Nam. Điện thoại: 0235.3889.449.
Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài Quảng Nam Huyện Phú Ninh

tt-trung-loc-httg-quang-nam