THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Trung Dương


Địa chỉ: 200 Hùng Vương, Thôn Lạc Thiện, Thị trấn Dran, H Đơn Dương, Lâm Đồng. Điện thoại: 0263. 3849.725.
Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài Lâm Đồng Huyện Đơn Dương

tt-trung-duong-httg-lam-dong-2

tt-trung-duong-httg-lam-dong-1

Thánh thất Trung Dương nguyên trước đây là Thiên Bàn Đơn Dương thuộc tỉnh Tuyên Đức cũ, thành lập từ đầu năm 1969 do Đầu Họ Nguyễn Mạnh nhường nhà tư để làm Thiên Bàn. Năm 1972, số lượng đạo hữu ngày càng đông, được Hội Thánh cho phép thành lập Thánh xá Đơn Dương trực thuộc Thành Đạo Sài Gòn và có một Ban trị sự nam và một Ban trị sự nữ. Lễ Sanh Ngọc Tâm Thanh được bổ nhiệm để lo phần quan, hôn, tang, tế cho bổn đạo.

Năm 1975, vì số đạo hữu tăng nhanh và điều kiện liên lạc khó khăn, Hội Thánh chấp thuận cho Đơn Dương trực thuộc Tỉnh Đạo Cam Ranh.

Năm 1981, Lễ Sanh Ngọc Tâm Thanh nghỉ vì sức khỏe, bổn đạo suy cử Luật Sự Huỳnh Bá Đoan, rồi đến Lễ Sanh Nguyễn Mạnh đặt trách tế lễ. Mãi đến năm 1990, Hội Thánh mới chính thức chấp thuận thành lập Thánh thất Đơn Dương và bổ nhiệm Lễ Sanh Ngọc Khánh Thanh làm Đầu Họ Đạo. Năm 2000, bổn đạo xây dựng Thánh thất đủ Tam Đài và khánh thành vào ngày 19/01 Tân Tỵ (2001) và đổi tên là Thánh thất Trung Dương.

Danh sánh lãnh đạo tiền nhiệm:

1981-1984 Luật Sự Huỳnh Bá Đoan

1984-1990 Lễ Sanh Nguyễn Mạnh

1990 đến nay Lễ Sanh Ngọc Khánh Thanh (Hồ Khánh)

Nữ Lễ Sanh Nguyễn Hương Đây

Ban Cai Quản: Hành chánh: Lễ Sanh Ngọc Khôi Thanh, Phước thiện: hiền tỷ Lê Tui, Phổ tế: Chánh Trị Sự Phan Khôi, Minh tra: Tùng Sĩ Quân Nguyễn Thanh Bình.

Trích Đại Hội Nhân Sinh lần thứ 2 năm 2001 của Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài
Bản đồ