THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Trung Đắc


Địa chỉ: Thôn 5, Thị Trấn Đức Tài, Huyện Đức Linh, Bình Thuận. Điện thoại: 0252.3883.950.
Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài Bình Thuận Huyện Đức Linh

tt-trung-dac-httg-binh-thuan