THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Trung Chiêu


Địa chỉ: Ấp Thanh An, Xã Láng Dài, H Đất Đỏ, Bà Rịa Vũng Tàu. Điện thoại: 064.386.5084.
Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài Bà Rịa Vũng Tàu Huyện Đất Đỏ

tt-trung-chieu-httg-ba-ria-vung-tau