THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Trà Ôn


Địa chỉ: Đường Gia Long, khu 5, Thị trấn Trà Ôn, Huyện Trà Ôn, Vĩnh Long. Điện thoại: 0270.3771.073.
Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh Vĩnh Long Huyện Trà Ôn

tt-tra-on-httn-vinh-long