THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Thuận Thành


Địa chỉ: Ấp Thuận Tây, Xã Thuận Thành, Huyện Cần Giuộc, Long An. Điện thoại: 0272 3212855.
Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo Long An Huyện Cần Giuộc

31thuanthanh-tt-bcd

Lược sử

23-6-1936 (05-5 Bính Tý): Thành lập thánh thất. Sáng lập và hiến đất (2.021m2): Giáo Hữu Nguyễn Thị Phấn, Thượng Giáo Sư Hà Văn Ban (quy thiên: 08-01 âm lịch). Đứng bộ: Giáo Tông Nguyễn Ngọc Tương (thời gian 1936-1959); Thái Giáo Hữu Phạm Văn Hương (từ 1960).

Đầu Họ Đạo tiền nhiệm

1936-1944: Giáo Sư Thượng Ngữ Thanh.
1944: Thượng Giáo Hữu Đặng Văn Đắc (1năm).
1945-1954: Ngọc Giáo Hữu Phan Công Khanh.
1955-1958: Ngọc Giáo Hữu Phạm Văn Cảnh.
1959-1961: Thượng Giáo Hữu Nguyễn Văn Út.
1962: Giáo Hữu Thái Tý Thanh (1năm).
1963-1971: Giáo Hữu Thái Ấm Thanh.
1971-1972: Giáo Hữu Ngọc Huấn Thanh.
1972-1984: Giáo Sư Thái Kiên Thanh.

Nhân sự 2000: Đầu Họ Đạo (từ 1984): Thái Giáo Hữu Phạm Văn Hương (sinh: 1917); Giúp Đầu Họ Đạo: Thượng Lễ Sanh Nguyễn Tấn Mậu (76 tuổi), và Ngọc Lễ Sanh Huỳnh Văn Được (77 tuổi); Chánh Hội Trưởng: Ngọc Lễ Sanh Huỳnh Kim Phí (59 tuổi). Có 1 giáo hữu; 27 lễ sanh; 34 chức việc; 406 tín đồ.(*)

Ghi chú: (*) Chân thành cảm tạ hiền huynh Thái Giáo Hữu Phạm Văn Hương, Đầu Họ Đạo, ngày 20-6-2000 đã trợ giúp tài liệu.