THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Thuận Mỹ


Địa chỉ: Ấp Bình An, Xã Thuận Mỹ, Huyện Châu Thành, Long An. Điện thoại: 0272 3214352.
Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo Long An Huyện Châu Thành

16thuanmy-tt-bcd-longan2

 

16thuanmy-tt-bcd-longan