THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Thị Xã Tây Ninh


Địa chỉ: 112 đường 30-4, khu phố 4, Phường 2, Thị Xã Tây Ninh, Tây Ninh. Điện thoại: 0276.3812092
Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh Tây Ninh TP Tây Ninh

11ThiXaTayNinhTT