THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Thị Trấn Tiểu Cần


Địa chỉ: Khóm 6, Thị Trấn Tiểu Cần, Huyện Tiểu Cần, Trà Vinh. Điện thoại: 0294 3822831.
Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo Trà Vinh Huyện Tiểu Cần

tt-tieu-can-htbcd-tra-vinh2

tt-tieu-can-htbcd-tra-vinh