THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Thi trấn Núi Sập


Địa chỉ: Ấp Bắc Sơn, Đường Nguyễn Huệ, Thị Trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, An Giang. Điện thoại: 0296.3879392.
Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh An Giang Huyện Thoại Sơn Đang xây dựng

tt-thi-tran-nui-sap-httn-an-giang2
Lễ khởi công xây dựng ngôi Thánh Thất của Họ Đạo Thị trấn Núi Sập huyện Thoại Sơn tỉnh An Giang ngày 04 tháng 9 năm Ất Mùi (Dl. 16-10-215).
tt-thi-tran-nui-sap-httn-an-giang
ảnh cũ

Họ Đạo Thị trấn Núi Sập được thành lập năm Kỷ Mùi – 1979, đồng đạo sở tại đã chung tay xây dựng ngôi Thánh Thất tạm để có nơi kính ngưỡng Đức Chí Tôn. Qua thời gian gần 40 năm sử dụng, ngôi Thánh thất tạm đã xuống cấp. Vừa qua BCQ. Họ Đạo Thị trấn Núi Sập lập thủ tục xin phép xây dựng lại ngôi Thánh thất theo mẫu của Hội Thánh qui định.