THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Thị Trấn Long Bình (Khánh An cũ)


Địa chỉ: (cũ Ấp 1, Xã Khánh An) thị trấn Long Bình, Huyện An Phú, An Giang. Điện thoại: 0296.3825827.
Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh An Giang Huyện An Phú

tt-long-binh-khanh-an-httn-an-giang

tt-long-binh-khanh-an-httn-an-giang3