THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Thị Trấn Cầu Kè


Địa chỉ: 12 Trần Hưng Đạo, Khóm 4, Thị Trấn Cầu Kè, Huyện Cầu Kè, Trà Vinh. Điện thoại: 0294.3814525.
Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh Trà Vinh Huyện Cầu Kè

tt-cau-ke-httn-tra-vinh