THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Thạnh Tân


Địa chỉ: 44 đường 12, tỉnh lộ 793, Ấp Thạnh Hiệp, Xã Thạnh Tân, Thị Xã Tây Ninh, Tây Ninh. Điện thoại: 0276.3826701
Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh Tây Ninh TP Tây Ninh

16ThanhTan-TT