THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Thạnh Phú


Địa chỉ: Ấp 4, Thị Trấn Thạnh Phú, Huyện Thạnh Phú, Bến Tre. Điện thoại: 0275 3878565.
Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh Bến Tre Huyện Thạnh Phú

13ThanhPhu

13ThanhPhu2