THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Thạnh Phú (Thạnh Phước cũ)


Địa chỉ: Ấp Ông Hiếu, Xã Thạnh Phú, Huyện Thạnh Hóa, Tỉnh Long An. Điện thoại: 0272 3858586.
Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo Long An Huyện Thạnh Hóa

(tên cũ: TT Thạnh Phước)2ThanhPhu-bcd-longan