THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Thạnh Ngãi


Địa chỉ: Ấp Ông Thung, Xã Thạnh Ngãi, Huyện Mỏ Cày, Bến Tre. Điện thoại: 0275 3668471.
Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo Bến Tre Huyện Mỏ Cày

19ThanhNgai