THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Thạnh Mỹ Lợi


Địa chỉ: Đường 21 KP3, Ấp Cát Lái, P Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP HCM. Điện thoại: 028.37420.445.
Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh TP Hồ Chí Minh Quận 2

tt-thanh-my-loi-httn-tphcm

tt-thanh-my-loi-httn-tphcm2