THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Thanh Bình


Địa chỉ: Ấp 3, Xã Thanh Bình, Huyện Chợ Gạo, Tiền Giang. Điện thoại: 0273 3876087.
Hội Thánh Cao Đài Chơn Lý Tiền Giang Huyện Chợ Gạo

tt-thanh-binh-htcl-tien-giang