THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Thân Cửu Nghĩa


Địa chỉ: Ấp Ngãi Lợi, Xã Thân Cửu Nghĩa, Huyện Châu Thành, Tiền Giang. Điện thoại: 0273.3934892.
Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh Tiền Giang Huyện Châu Thành

tt-than-cuu-nghia-httn-tien-giang2
Ảnh cũ:
tt-than-cuu-nghia-httn-tien-giang