THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Tây Thiên


Địa chỉ: Ấp Phú Hòa, Thị trấn Cái Tàu Hạ, Huyện Châu Thành, Đồng Tháp. Điện thoại: 0277.3841190.
Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo Đồng Tháp Huyện Châu Thành

tt-tay-thien-htbcd-dong-thap