THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Tân Xuân


Địa chỉ: Ấp 5, Xã Tân Xuân, Huyện Ba Tri, Bến Tre. Điện thoại: 0275 3858755.
Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo Bến Tre Huyện Ba Tri

TanXuanTT