THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Tân Thuận Bình


Địa chỉ: Ấp Tân Thuận Bình, Xã Tân Thuận Bình, Huyện Chợ Gạo, Tiền Giang. Điện thoại: 0273.3911276.
Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo Tiền Giang Huyện Chợ Gạo

tt-tan-thuan-binh-htbcd-tien-giang