THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Tân Thành


Địa chỉ: Ấp Giồng Đình, (Xã Tân Thành cũ), Thị Trấn Tân Hòa, Huyện Gò Công Đông, Tiền Giang.
Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh Tiền Giang Huyện Gò Công Đông

tt-tan-thanh-httn-tien-giang