THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Tân Thạnh


Địa chỉ: Ấp 1, Xã Tân Thạnh, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp. Điện thoại: 0277.33833.443 – 0277.3545.716.
Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh Đồng Tháp Huyện Thanh Bình

tt-tan-thanh-httn-dong-thap