THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Tân Phú


Địa chỉ: Ấp Mỹ Phú, Xã Tân Phú, Huyện Châu Thành, Bến Tre. Điện thoại: 0275 3620816.
Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo Bến Tre Huyện Châu Thành

12TanPhuChauThanh