THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Tân Long Hội


Địa chỉ: Ấp Gò Nhum, Xã Tân Long Hội, Huyện Mang Thít, Vĩnh Long. Điện thoại: 0270.3941767.
Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh Vĩnh Long Huyện Mang Thít

tt-tan-long-hoi-httn-vinh-long

tt-tan-long-hoi-httn-vinh-long2

Thừa ủy nhiệm của Ngài Đầu Sư Chưởng Quản Hội Thánh, vào lúc 08 giờ ngày 19-11 Ất Mùi (Dl. 29-12-2015) Đại huynh Phối Sư Ngọc Thưởng Thanh Qu. Ngọc Chánh Phối Sư dẫn đầu Đoàn Chức sắc Hội Thánh đến chứng Lễ Khánh thành ngôi Thánh Thất của BCQ Họ Đạo xã Tân Long Hội huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long.