THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Tân Hòa


Địa chỉ: Ấp Nhơn Hòa, Xã Tân Hòa, Huyện Tiểu Cần, Trà Vinh. Điện thoại: 0294 3651569.
Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo Trà Vinh Huyện Tiểu Cần

tt-tan-hoa-htbcd-tra-vinh

tt-tan-hoa-htbcd-tra-vinh2