THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Tân Hiệp


Địa chỉ: Ấp Đông Phước, Xã Thạnh Đông A, Huyện Tân Hiệp, Kiên Giang. Điện thoại: 0297.3835596.
Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh Kiên Giang Huyện Tân Hiệp

tt-tan-hiep-httn-kien-giang