THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Tân Định


Địa chỉ: 53/112 Trần khánh Dư, P Tân Định, Quận l, TP HCM. Điện thoại: 028. 8484637.
Hội Thánh Cao Đài Cầu Kho Tam Quan TP Hồ Chí Minh Quận 1

tt-tan-dinh-htcktq-tphcm
Bản đồ