THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Tân Bình


Địa chỉ: Ấp Tân Phước, Xã Tân Bình, Thị Xã Tây Ninh, Tây Ninh. Điện thoại: 0276.3819045 - 0276.3819083
Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh Tây Ninh TP Tây Ninh

14TanBinh-TT