THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Sunshine Melbourne


Địa chỉ: 3 Hampton Ave, Sunshine, VIC 3020, Úc. Điện thoại: 0408770397 (Nguyễn Văn Quốc)
Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh Úc (Australia) Victoria

thanhthat-sunshine-uc

Lễ Thầy mỗi Chúa nhật, giờ ngọ 12h trưa.

Bản đồ