THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Sông Vệ


Địa chỉ: Khối 2 (cũ Xã Nghĩa Phương), Thôn An Bàng, Thị trấn Sông Vệ, H Tư Nghĩa, Quảng Ngãi. Điện thoại: 0255.3923.466.
Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài Quảng Ngãi Huyện Tư Nghĩa

tt-song-ve-httg-quang-ngai
Bản đồ