THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Quang Linh Đàn


Địa chỉ: Khu phố Vĩnh Viễn, Phường Vĩnh Hiệp, Tp Rạch Giá, Kiên Giang. Điện thoại: 0297.3816350.
Hội Thánh Cao Đài Bạch Y Liên Đoàn Chơn Lý Kiên Giang TP Rạch Giá

tt-quang-linh-dan-htby-kien-giang

tt-quang-linh-dan-htby-kien-giang2