THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Quận Tám


Địa chỉ: Số 1-3 đường 22 Phạm Thế Hiển, Quận 8, TP HCM. Điện thoại: 028.6502473.
Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo TP Hồ Chí Minh Quận 8

tt-quan-tam-htbcd-tphcm

tt-quan-tam-htbcd-tphcm2