THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Phước Mỹ Trung


Địa chỉ: Ấp Phước Lý, Xã Phước Mỹ Trung, Huyện Mỏ Cày, Bến Tre. Điện thoại: 0275 3668600.
Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo Bến Tre Huyện Mỏ Cày

15Phuocmytrung

Lược sử

Thành lập năm 1948. Sáng lập: Quyền Chưởng Pháp Lê Thành Tín.

Hiến đất: Nguyễn Văn Khải (5.000m2). Đất đai hiện có: 1.200m2, trong đó họ đạo mua 3.000m2. Bát Quái Đài (178m2), Thiên Phong Đường (120m2), phước điền (5.000m2), sử dụng vào mục đích khác (1.200m2).

Đầu Họ Đạo tiền nhiệm: Thượng Giáo Hữu Võ Văn Tâm (1944-1950), Thái Giáo Hữu Ngô Văn Dược (1951-1956), Thượng Giáo Hữu Lê Văn Thái (1957-1976), Thượng Lễ Sanh Nguyễn Vân Liễu (1977-1985), Võ Văn Bi (1995-1997).

Nhân sự (năm 2000): Thái Lễ Sanh Lê Văn On (Đầu Họ Đạo, 57 tuổi), Nguyễn Văn Tốt (Chánh Hội Trưởng, 55 tuổi), Nguyễn Thành Nam (Chánh Trị Sự nam, 61 tuổi), Phạm Thị Lệ (Chánh Trị Sự nữ, 74 tuổi).

Họ đạo hiện có: 1 lễ sanh, 45 chức việc (nam 15, nữ 31), 228 tín đồ (nam 60, nữ 168), 137 hộ gia đình, 17 liệt sĩ, 1 bà mẹ Việt Nam anh hùng, 7 thương binh.(1)

Ghi chú
Chân thành cảm tạ hiền huynh Thái Lễ Sanh Lê Văn On, Đầu Họ Đạo, ngày 12-9-2000 đã trợ giúp tài liệu.