THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Phước Lý


Địa chỉ: Ấp Phước Lý, Xã Phước Lý, Huyện Cần Giuộc, Long An. Điện thoại: 0272 3892178.
Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo Long An Huyện Cần Giuộc

24phuocly-bcd