THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Phước Lưu


Địa chỉ: Ấp Phước Tân (Bến Mới cũ), Xã Phước Lưu, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh. Điện thoại: 0276.3580110
Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh Tây Ninh Huyện Trảng Bàng

10PhuocLuu-TrangBang2 10PhuocLuu-TrangBang1