THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Phước Lợi


Địa chỉ: Xã Phước Lợi, Huyện Bến Lức, Long An. Điện thoại: 0272 3731756.
Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo Long An Huyện Bến Lức

9phuocloitt-bcd

Lược sử

1955: Thành lập thánh thất.
Sáng lập: Giáo Hữu Nguyễn Văn Cánh (quy thiên: 25-01 âm lịch). Hiến đất: Giáo Hữu Đặng Phú Quới; Ngọc Giáo Hữu Phan Công Giáo (quy thiên: 08-4 âm lịch). Đứng bộ: Giáo Tông Nguyễn Ngọc Tương (thời gian 1955-1975); Thượng Giáo Hữu Võ Văn Tốt (từ 1975).

Đầu Họ Đạo tiền nhiệm

1955-1965: Thượng Giáo Hữu Nguyễn Văn Cánh.
1966-1984: Thái Giáo Hữu Đặng Văn Chẩn.
1985-1989: Ngọc Lễ Sanh Ngô Văn Trạc.

Nhân sự 2000: Đầu Họ Đạo (từ 1989): Thượng Giáo Hữu Võ Văn Tốt (sinh: 1924); Chánh Hội Trưởng: Nguyễn Văn Siêu (69 tuổi); Chánh Trị Sự nam: Trương Văn Chấm (59 tuổi); Chánh Trị Sự nữ: Bùi Thị Bù (60 tuổi). Có 1 giáo hữu; 1 lễ sanh; 14 chức việc; 300 tín đồ.(*)

Ghi chú: (*) Chân thành cảm tạ hiền huynh Thượng Giáo Hữu Võ Văn Tốt, Đầu Họ Đạo, ngày 25-6-2000 đã trợ giúp tài liệu