THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Phước Lâm


Địa chỉ: Xã Phước Lâm, Huyện Cần Giuộc, Long An. Điện thoại: 0272 3738350.
Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo Long An Huyện Cần Giuộc

22phuoclam-tt-bcd

Lược sử

ở xã Phước Lâm, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, thuộc Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo. Điện thoại: 072 3738350.

1950: Thành lập thánh thất.
Sáng lập: Giáo Sư Huỳnh Văn Dận; Lễ Sanh Nguyễn Văn Nghĩa; Lễ Sanh Nguyễn Văn Cang. Hiến đất: Giáo Hữu Huỳnh Văn Sửu. Đứng bộ: ông Huỳnh Văn Sửu (thời gian 1947-1962); ông Đặng Văn Nối (thời gian 1962-1964); ông Đặng Ngọc Lành (thời gian 1965-1975); bà Lê Thị Thôi (1975-1990); ông Huỳnh Văn Khánh (từ 1991).

Đầu Họ Đạo tiền nhiệm

1950-1954: Thượng Giáo Hữu Bạch Văn Lễ.
1956-1969: Giáo Hữu Phạm Văn Điền.
1959-1961: Thượng Lễ Sanh Trần Văn Hỷ.
1961-1964: Thượng Giáo Hữu Nguyễn Văn Nguyên.
1964-1968: Ngọc Giáo Hữu Đặng Văn Nối.
1968-1975: Ngọc Giáo Hữu Dương Ngọc Lành.
1975-1978: Ngọc Giáo Hữu Phan Văn Ba.
1978-1982: Ngọc Giáo Hữu Lê Tấn Sơn.
1982-1983: Ngọc Giáo Hữu Phan Văn Ba.
1989-2000: Thái giáo hữu Nguyễn Văn Biếu.

Nhân sự 2000: Đầu Họ Đạo (từ 2000): Thượng Giáo Hữu Huỳnh Văn Khánh (79 tuổi); Phó Đầu Họ Đạo: Giáo Sư Lê Thị Thôi (86 tuổi); Phó Đầu Họ Đạo: Thượng Giáo Hữu Bạch Văn Thân (81 tuổi); Giúp Đầu Họ Đạo: Ngọc Lễ Sanh Trương Văn Tỉnh (81 tuổi); Chánh Hội Trưởng: Thượng Lễ Sanh Trần Văn Thiên (61 tuổi); Chánh Trị Sự nam: Nguyễn Hữu Tựu (64 tuổi); Chánh Trị Sự nữ: Võ Thị Cuốn, 64 tuổi. Có 1 giáo sư; 3 giáo hữu; 14 lễ sanh; 1 bảo quân; 22 chức việc; 267 tín đồ.(*)

Ghi chú: (*)Chân thành cảm tạ hiền huynh Thượng Giáo Hữu Huỳnh Văn Khánh, Đầu Họ Đạo, ngày 22-6-2000 đã trợ giúp tài liệu.